Dobré dopoledne, dnes je čtvrtek 30.5.2024
svátek slaví Ferdinand,
zítra Kamila
•Žhavé novinky, informace, soutěže a výhry jen
pro vyvolené, kteří se přihlásí k odběru níže...
facebooktwitteryoutubeinstagram

Tento rozhovor měl původně vzniknout úplně jinak. Osobně při návštěvě velvyslance Kubánské republiky Danila Alonsa Mederose (na snímku) v Olomouckém kraji. Do Prostějova měl v rámci této cesty zavítat v pondělí 16. března, jenže koronavirus rozhodl jinak. Jelikož postupně odpadaly kvůli vládním nařízením jednotlivé body programu, návštěva byla odložena na pozdější dobu. „Jsem přesvědčen, že vhodný termín opět najdeme, jakmile se situace v zemi dostane do normálu,“ věří iniciátor velvyslancovy návštěvy, krajský zastupitel Ludvík Šulda. Jestliže naše povídání mělo být reminiscencí na proběhlou návštěvu, berte naopak exkluzivní zpověď ambasadora jako jakýsi předkrm. „Kubánci jsou hrdinský národ, který všechno vydržel a stojí si za svým se ctí i noblesou,“ pronesl mimo jiného osmašedesátiletý diplomat.

* Jak dlouho už plníte diplomatickou misi v Česku?
„Do České republiky jsem přijel 23. března 2019 a 7. května 2019 jsem předal prezidentovi republiky Miloši Zemanovi pověřovací listiny jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Kuby v ČR. To znamená, že plním svou diplomatickou misi ve vaší krásné zemi sotva rok.“ (úsměv)
* Jezdíte často do regionů?
„V uplynulém období jsem navštívil řadu regionů a měst. Řekl bych, že takové návštěvy podnikám často a střídám je s ostatními diplomatickými povinnostmi, které musím plnit. Byl jsem v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Brně, Jihlavě, Nymburku, Liberci, České Lípě, Mladé Boleslavi, Litomyšli, Plzni, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodu a Zlíně, také v Terezíně a Lidicích. Návštěvy to byly vždycky příjemné, poskytly mi příležitost poznat trochu víc vaši zemi, její historii, tradice a současně se stýkat s lidmi a přispět k šíření informací o kubánské realitě. Všude jsem se setkával s projevy lásky a přátelství vůči Kubě a jejímu lidu.
* Udržujete kontakty s politiky i na regionální, nejen centrální úrovni?
„Ano, nesetkávám se jen s politiky na centrální úrovni. Během zmíněných návštěv jsem se setkal i se zástupci místních úřadů. Velmi vlídně mě přijímali hejtmani, náměstkové hejtmanů, primátoři, starostové, radní, poslanci a senátoři z různých regionů a měst. A vždycky jsme hovořili o naší zemi a o možnostech rozšířit spolupráci a vztahy v různých oblastech.“

 

* V minulosti probíhaly mezi oběma zeměmi čilé kontakty. Jak byste popsal současnou úroveň vztahů, zejména na neoficiální úrovni, kulturní, sportovní, v oblasti vzdělání?
„Kuba a Československo skutečně dlouhá léta udržovaly plodné a přátelské vztahy v hospodářské, vědeckotechnické, kulturní i sportovní oblasti. U vás získali kvalifikaci mnozí dělníci a technici, kteří se pak významně zapojili do rozvoje Kuby. Na Kubě také s láskou a vděčností vzpomínáme na české spolupracovníky, kteří u nás řadu let předávali své znalosti a zkušenosti. Od devadesátých let minulého století se tyto vazby bohužel ze známých důvodů oslabily, ale jsem přesvědčený, že je možné na ně postupně navázat, protože přátelství mezi národy je silnější a trvalejší než některá politická rozhodnutí. Na druhou stranu právě rozhodnutí kubánské vlády povýšit své zastoupení v České republice na úroveň mimořádného a zplnomocněného velvyslance svědčí o politické vůli posilovat vztahy všeho druhu mezi našimi zeměmi. V posledních letech se udělaly pozitivní kroky tímto směrem, zvlášť v obchodně-ekonomických vztazích, ale já myslím, že můžeme udělat daleko víc v kulturní, sportovní, vzdělávací a vědecko-technické oblasti nebo v ochraně životního prostředí. V uplynulém roce jsem se setkal se zástupci ministerstva zemědělství, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, školství, životního prostředí, Akademie věd i samého Ministerstva zahraničních věcí, kde jsem opětovně tlumočil ochotu a vůli Kuby hledat styčné body tam, kde můžeme rozšiřovat vzájemně výhodné vztahy mezi našimi zeměmi.“
* Prostějov se posledních deset roků pyšní špičkovým volejbalovým týmem, v němž ještě před nedávnem hrály také kubánské volejbalistky. Je na Kubě tento sport hodně populární?
„Sport je na Kubě obecně velmi populární a Kuba měla a má sportovce, kteří se v jednotlivých sportovních disciplínách umístili na předních místech ve světě. Volejbal jak sálový, tak plážový, mají Kubánci velmi rádi. Kubánské volejbalové reprezentantky byly několikrát olympijskými a světovými šampionkami a mužský volejbal patřil nějakou dobu mezi nejlepší na světě. V plážovém volejbalu jsme také měli špičkové mužské i ženské páry. Podstatné je, že ačkoli se někteří hráči rozhodli odejít a soutěžit v jiné zemi, stále se objevují nové naděje, které udržují kubánský volejbal na vysoké úrovni.“
* Jak ambasáda podporuje ekonomické vztahy a obchodní výměnu obou zemí? Máte povědomí o ekonomických kontaktech ve středomoravském regionu?
„Ekonomické vztahy a obchodní výměnu mezi Kubou a Českou republikou můžeme hodnotit kladně, i když jsem přesvědčený, že by mohly být lepší. V Česku nakupujeme potravinářské produkty, náhradní díly a zařízení pro energetiku, technologii pro potravinářský průmysl a další důležité položky. Z Kuby se vyváží především rum a doutníky. Ročně nás navštíví kolem patnácti tisíc českých turistů. Ale obchodní výměna je stále nevyrovnaná ve prospěch České republiky. Jsem přitom přesvědčený, že existuje víc možností exportu kubánských produktů na český trh. Naše země je otevřená také českým investorům, příležitosti se nabízejí v mnoha odvětvích a oborech naší ekonomiky. K hlavním výhodám investování na Kubě patří bezpečnost a klid ve společnosti, stabilita vlády a kvalifikovaná pracovní síla. Za ten rok jsem se setkal s mnoha českými podnikateli, kteří přicházejí na velvyslanectví s tím, že mají zájem o kubánský trh, a my se snažíme zodpovědět jejich otázky a správně nasměrovat jejich nabídky. Informujeme je také o současných možnostech investic na Kubě. Zcela nedávno, letos v únoru, uspořádalo české Ministerstvo zemědělství seminář ‚Jak investovat na Kubě‘, kterého se zúčastnili dva kubánští podnikatelé z potravinářského sektoru a využili příležitost k jednání s českými protějšky o současných možnostech. Věřím, že dříve či později budou na Kubě vedle investic z jiných zemí, včetně Slovenska, také ty české.“
* Život Kuby v posledních mnoha desetiletích byl neodmyslitelně svázán s osobností Fidela Castra. Západ doufal, že s jeho odchodem se výdobytky kubánské revoluce zhroutí. Jaké změny za nového vedení země nastaly?
„Já raději používám výraz Sever než Západ. (usměje se) Tyto země stále nepochopily kubánský národ a to, co pro Kubánce znamená kubánská revoluce. Fidelův odkaz spočívá v tom, že nás naučil myslet, naučil nás osamostatnit se sami za sebe a dal nám morální nástroje k budování naší budoucnosti založené na samostatnosti, svrchovanosti a sociální spravedlnosti. Kubánská revoluce nenastolila určitý společenský režim, naprostá většina Kubánců se sama rozhodla, jaká bude jejich cesta v tomto bouřlivém a nespravedlivém světě. Jak to probíhalo? V první řadě zvýšením úrovně vzdělanosti všech obyvatel. Klíčovými kameny na cestě k našemu rozvoji bylo odstranění negramotnosti, dokončení šestého ročníku a pak devátého ročníku všemi obyvateli. Moc se mi líbí Fidelova věta z prvních let revoluce: ‚My lidem neříkáme, věřte, my jim říkáme, čtěte‘. Obyvatelé Kuby mají vysoký stupeň politické, všeobecné a komplexní kultury, který jim umožňuje se orientovat a vytvářet si vlastní názor na to, co se ve světě děje. Fidel nás také učil, že podstatný není jeden člověk, ale celé dílo. Mluvím o tom trochu šířeji, abych vysvětlil skutečnost, že všichni, kteří doufali v pád kubánské revoluce po smrti jejího lídra, jen vyslovovali svá neuspokojená přání a touhu zničit dílo, které bylo vybudované lidem Kuby a pro tento lid. Nové vedení země představuje kontinuitu odkazu generace, která kubánskou revoluci dělala, a má k tomu podporu lidí, jak ukázalo loňské referendum o nové ústavě země. Vyslovilo se pro ni přes pětaosmdesát procent všech obyvatel. Schválená ústava zakotvuje, že Kuba je nezávislá, svrchovaná a socialistická země, v níž jsou nepominutelné principy jednoty lidu a sociální spravedlnosti. Když to pochopíme, pak vidíme, že změny provedené v ústavě směřují k modernizaci státních struktur a vlády a k souběžné existenci nových forem vlastnictví, jejichž smyslem je zefektivnit národní ekonomiku. Ústava současně zavedla osobu prezidenta republiky, předsedy vlády a také guvernérů jednotlivých provincií.“
* Považujete i přes všechny změny ve světě cestu nastolenou kubánskou revolucí za správnou a prospěšnou pro lid vaší země?
„Tuto otázku jsem částečně již zodpověděl. Proces přípravy nové ústavy, na kterém se aktivně podílely miliony Kubánců, a výsledky referenda svědčí o tom, že cesta Kuby a její revoluce je správná. Hlásí se k ní velká většina Kubánců. Naše cesta je plná překážek a potíží, hlavně v důsledku těch, kteří nám chtějí dávat ‚lekce svobody a demokracie‘ a mají utkvělou představu, že musí jiným zemím radit, jak se mají chovat a budovat svoji budoucnost. Kubánský lid žije už více než šedesát let v podmínkách stále agresivnější ekonomické blokády ze strany hospodářsky a vojensky nejsilnější mocnosti světa, která leží pouhých devadesát mil od našich břehů. Kuba přistoupila ke změnám po vítězství revoluce v roce 1959, protože získala plnou nezávislost a svobodu. Naše cesta je ta nejspravedlivější pro všechny Kubánce, je založená na naprosté rovnoprávnosti a rovnosti příležitostí pro všechny obyvatele bez ohledu na rasu, pohlaví nebo vyznání. Jsem přesvědčený, že kdyby nebylo americké ekonomické blokády, byla by Kuba ve svém ekonomickém a sociálním rozvoji mnohem dál.“
* Kuba je spolu s Venezuelou představována jako zaostalá země s ekonomickými problémy. Jaká je tedy realita každodenního života na vašem ostrově?
„Kuba, Venezuela a většina zemí jižní polokoule patří mezi rozvojové státy. V očích zemí severní polokoule nás to velice stigmatizuje. Ti, kteří nás prezentují jako zaostalé země, se snaží svalovat vinu za tento stav na společenský systém místo toho, aby viděli realitu. Že jsme nedosáhli většího rozvoje, je důsledek ekonomické a finanční blokády. Každý rok o tom Kuba podává důkaz v OSN ve zprávě, kterou této instituci předkládá. Proč tedy USA blokádu Kuby nezruší? Vyzýváme je k tomu. A za pár let se uvidí, kam se posuneme. Naše hospodářská situace je složitá, ale ne tak, jak by si to přáli naši nepřátelé, nebo jak to šíří mezinárodní média. Jinak tomu ani nemůže být, dokud bude existovat zločinná ekonomická a finanční blokáda. Chybí nám paliva, nemáme přístup na pro nás přirozené trhy, nákup surovin i hotových produktů se prodražuje, mnohé banky odmítají provádět finanční transakce na Kubu, ale Kuba se přesto všechno posunuje dopředu. Pomaleji, než bychom si přáli a než potřebujeme, ale jde to. Posouváme se i v oblasti sociální spravedlnosti. Nikdo není ponechán osudu, všichni občané, bez ohledu na svoje ekonomické možnosti, mají bezplatný přístup ke vzdělání a zdravotnickým službám. Kubánci jsou přátelští, solidární, připravení se kdykoli podělit o to, co mají. Kubánci jsou hrdinský národ, který všechno vydržel a stojí si za svým se ctí a noblesou.“
* Většina Čechů má vaši zemi spjatou s proslulým kubánským rumem a kubánskými doutníky. Platí to stále, ale co dalšího vaše země světu nabízí?
„Kvalita kubánského rumu a doutníků je světoznámá, ale Kuba má i další produkty. Kubánský biotechnologický průmysl – plod naší vědy – nabízí velmi novátorské preparáty, některé z nich světově unikátní. Právě teď, uprostřed krize vyvolané koronavirem, existuje produkt vyvinutý na Kubě, který prokázal svou účinnost při rekonvalescenci pacientů v Číně a patří mezi tři desítky produktů doporučovaných pro boj s tímto virem. Je to Interferon 2B. Máme produkty na léčbu diabetické nohy omezující nutnost amputace, vakcíny používané k léčbě rakoviny a mnoho dalších, prokazatelně účinných preparátů patentovaných na Kubě a v dalších zemích, které je Kuba připravena nabídnout světu. Kubánské lékařské služby se těší širokému uznání, v desítkách zemí pomáhají kubánští lékaři a pečují o tisíce lidí. Máme ovoce, džusy, dřevěné uhlí a konzervované potraviny s ověřenou kvalitou, které můžeme nabídnout. Kuba poskytuje také vzdělávací, sportovní a odborné profesionální služby v mnoha zemích, především v Americe a Africe. Vysoký standard mají služby v cestovním ruchu. Řada kubánských pláží patří mezi nejlepší ve světě, přičemž turismus na Kubě se neomezuje jen na pláže. Rozvíjí se také městský turismus, přírodní turismus, a dokonce zdravotní turismus, který kombinuje odbornou lékařskou péči s návštěvami turistických zajímavostí.“
* Zdá se, že Češi znovuobjevují Kubu jako turistickou destinaci. Čím lákáte turisty, na co se mohou při návštěvě vaší země těšit?
„Český turismus na Kubu by mohl být vyšší. Vysoké procento českých turistů se z dovolené na Kubě vrací spokojené. Většina turistů odjíždí okouzlená nejen přírodními krásami naší země, ale také přátelskou povahou a veselým životním stylem Kubánců. Jsem si jistý, že kdyby existovaly přímé pravidelné nebo charterové lety na Kubu, počet turistů by se znásobil. To nejlepší, co Kuba má, jsou její lidé. Veselá, přátelská povaha Kubánců a jejich chuť do života patří k jejich nejlepším stránkám, kterými si získávají srdce turistů kdekoli na celém ostrově. Vedle toho je zde pro lidi bezpečno, což Kubu řadí mezi nejbezpečnější turistické destinace světa.“
* Co považujete za největší globální výzvy současného světa?
„To je těžká otázka a nemyslím, že bych na ni dokázal dát vyčerpávající odpověď. Podle mého soudu je jednou z hlavních výzev současného světa otázka mírového soužití, respektování svobody sebeurčení každé země. Nechtít vnutit druhému svůj názor. Vyspělé státy vynakládají obrovské prostředky na zbrojení a na války, kterými sledují svoje imperiální cíle. Kdyby se velké procento těchto prostředků použilo na pomoc potřebným, žili bychom v lepším světě, zmírnil by se hlad a bída, ke kterým jsou odsouzené miliony lidí. Nezištná spolupráce a kooperace mezi národy jsou výzvou, která může vést ke změnám ve světě, ale k tomu je potřeba změnit mentalitu a skoncovat se sobectvím. Klimatické změny urychlované činností samého člověka mohou vést ke zkáze našeho společného domova, tedy planety Země. Není možné rezignovat na rozvoj, ale je třeba ho dosáhnout na udržitelných základech. To je další výzva pro dnešní svět. Také mimořádné přírodní jevy nebo vznik nových smrtících virů a nemocí souvisí s klimatickými změnami a vyrovnat se s nimi dokážeme jedině cestou spolupráce, solidarity a přátelství.“


Danilo Francisco ALONSO MEDEROS

* 12. června 1951 v Havaně
* mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Kuby v ČR
* absolvent Havanské univerzity (v roce 1973), bakalář v oboru fyziky, absolvent oboru veřejné správy
* dvanáct let pracoval na výkonném sekretariátu vlády pro jaderné záležitosti Kuby
* pět roků byl ředitelem Informačního centra Jaderné energetiky Kuby a současně styčným pracovníkem pro Systém jaderných informací Mezinárodní agentury pro atomovou energii
* třiadvacet let působil na Ministerstvu vědy, technologie a životního prostředí Kuby v různých funkcích
zajímavost: v minulosti zastával post náměstka ministra kubánské vlády

undefined
  • Makový pohřební služba
  • 1

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Anketa - hlavní

Co vás v poslední době nejvíce potěšilo?

2017 vitejte na svete banner

Speciály Večerníku

2019 tv pohoda banner

 

Barometr

Vánoční strom bude.

Tohle nám nemůže vzít ani ten lotr koronavirus! Prostějovští radní oznámili, že konání vánočního jarmarku na náměstí T. G. Masaryka je sice v ohrožení, ale o tradiční a neodmyslitelnou součást rynku nepřijdeme. Vánoční strom je už vybrán a letos ho městu darovala rodina z Lipové.

 

Další chyba na Vápenici.
Špatně vypočítané kilometry na směrovníku u Národního domu nejsou jedinou „mýlkou“ na Vápenici v Prostějově. Jak Večerník upozornili čtenáři, při odbočení vlevo do centra v Prostějově je nakřivo namalován odbočující pruh. Podle zlých jazyků museli být lajnovači pod parou...

Nezapomněli na lidi.

Osobnost týdne

Ladislav ADAMÍK

Úctyhodného věku šestadevadesáti let se před týdnem dožil bývalý kvalitní prostějovský atlet. Osobní výročí blížící se magické stovce oslavil v pondělí 19. října.

11 stasova

THUAN DINH DUC

 

Číslo týdne

1 983

Podle posledního sčítání žije v Prostějově 1 983 cizinců. Nejvíce zde pobývá Slováků a Ukrajinců, silné zázemí zde mají Vietnamci.

33

Výrok týdne

„ZATÍM PO NICH NENÍ POJMENOVÁNO VŮBEC NIC!“

Lidé budou vybírat nový název parku v Okružní ulici podle jmen slavných rodáků. A jak zmínil primátor Jura, zatím po nich není pojmenováno vůbec nic...