Dobré odpoledne, dnes je sobota 9.12.2023
svátek slaví Vratislav,
zítra Julie
•Žhavé novinky, informace, soutěže a výhry jen
pro vyvolené, kteří se přihlásí k odběru níže...
facebooktwitteryoutubeinstagram

Hrůza. Z podrobné zprávy finančního odboru prostějovského magistrátu o hospodaření města za první pololetí tohoto roku vyplývá, že radnice vykazuje pohledávky za občany v již astronomické výši přesahující 95 milionů korun. Nárůst dluhů přitom nelze zastavit a každým rokem se celková suma zvyšuje. Večerník tento problém detailně rozebral s prvním náměstkem primátora Prostějova Jiřím Pospíšilem. Ten mimo jiné zmiňuje, že existuje čím dál více pohledávek za osobami, které mají vícero dluhů, jsou v insolvenci, a navíc absolutně nemajetní. To je pak zamotaný kolotoč…

 

Ze zprávy o hospodaření statutárního města Prostějova za první pololetí vyplývá, že magistrát registruje pohledávky za občany v celkové výši 95 682 893 korun. Jak je to vůbec možné? „Uvedená celková výše pohledávek není pouze za občany statutárního města Prostějova, ale za dlužníky obecně, tedy i fyzickými osobami, které nejsou občany města, a osobami právnickými. Obecně lze pak uvést, že neustálý růst pohledávek je způsoben například socioekonomickým statusem dlužníků, kdy značná část pohledávek města je za lidmi, kteří mají nemalý počet dluhů, dluží dlouhodobě a pohledávky jim stále přirůstají, zároveň jsou přitom zcela nemajetní. Dále je třeba zohlednit, že v přehledu jsou i dluhy či nedoplatky, které jsou průběžně hrazeny například na základě splátkového kalendáře či v rámci splátek v insolvenčním řízení, dále dluhy, které jsou po splatnosti krátkou dobu, u nichž lze očekávat jejich brzkou úhradu. Podobné problémy řeší každé město, protože neplatiči jsou všude,“ objasnil Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Největší položku v pohledávkách vykazuje odbor občanských záležitostí za pokuty udělené přestupkovou komisí, a to ve výši 33 475 216 korun. „Nejedná se pouze o sankce, které byly uloženy komisí pro projednávání přestupků. Přestupkové oddělení řeší všechny záležitosti mimo přestupků dle stavebního či živnostenského zákona. Komise pro projednávání přestupků má pak v gesci opakující se přesahy. Jedná se o recidivu, za kterou zákon stanoví přísnější trest. I když totiž obviněný nemá finanční prostředky, jeho protiprávní jednání nelze nepotrestat. Někteří obvinění mají pouze úřední adresu, což je sídlo ohlašovny, takže se jim rozhodnutí doručí na fikci. O tom, že jim byla uložena sankce, se ani nedozví,“ prozradil dále Pospíšil.
Jak dále první náměstek prostějovského primátora prozradil, v dopravě jsou obecně vyšší tresty za přestupky. „Dochází k nárůstu přestupků řízení pod vlivem návykové látky, kterých se opakovaně dopouští především lidé ve věkové skupině od dvaceti do třiceti let, kteří jsou většinou nezaměstnaní a bez finančních prostředků.“
Druhou největší položku vykazuje finanční odbor magistrátu, a tady jde o dluhy hlavně za poplatky za odpad, dále za pejsky a podobně. V čem druhý muž magistrátu vidí hlavní příčinu stále se zvyšujících pohledávek? Proč se tedy konkrétním neplatičům odpad stále odváží? „Je pravda, že celková výše nedoplatků za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání i odstraňování komunálních odpadů a za místní poplatek ze psů se každoročně zvyšuje. V případě jeho nezaplacení ve lhůtě splatnosti se počátkem následujícího kalendářního roku vyměřují místní poplatky výměrem. Vzhledem k tomu, že se výše od roku 2013 nezměnila, je zřejmé, že růst je způsoben jak celkovým rostoucím počtem poplatníků, tak s tím spojeným růstem poplatníků, kteří místní poplatek neplatí, a to často opakovaně. Převážná část pohledávek je opravdu nevymahatelná, poplatníci jsou bez majetku, adresu trvalého bydliště mají na ohlašovně,“ přiznal Jiří Pospíšil. Prostějovský magistrát má vytvořený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vlastníkem odpadu na k tomu určených místech se stává město. „Z toho vyplývá, že máme povinnost takto odložený odpad likvidovat bez ohledu na to, zda se jedná o občana řádně platícího, či dlužníka. Je potřebné ovšem říci, že většina občanů si svoje povinnosti plní,“ uklidňuje první náměstek primátora.
Vysoký dluh ve výši 14,5 milionu korun vykazuje také správa a údržba majetku města. Například za neplacení poplatků za hrobní místa. Lidé dluží magistrátu také náhrady za způsobené škody. „To je obdobný problém, pozůstalé po zemřelých většinou buď nemůžeme dohledat, nebo žádní už nežijí. Co se týká náhrad škod, jedná se o zjištěné újmy na majetku. Napadají mě zničené lavičky, dopravní značky nebo například odpadkové koše.“
Na druhé straně se ovšem během posledních let snižují pohledávky magistrátu na nájemném v městských bytech. „Je to jednak usilovnou prací pracovníků Domovní správy Prostějov, ale i tím, že jsme před několika lety zavedli systém jednoročních nájemních smluv. Pokud si nájemník své povinnosti plní a platí řádně předepsaný nájem, pak se mu smlouva automaticky prodlužuje. Jestliže je jeho platební morálka špatná, pak se smlouva neprodlouží, nájemník musí městský byt opustit,“ sdělil Jiří Pospíšil.
Večerník ještě na úplný závěr tohoto tématu zajímalo, co magistrát vůbec dělá pro to, aby se jeho pohledávky snižovaly? „My můžeme jen upozorňovat na termíny splatnosti, následně kontrolovat a v případě nezaplacení dlužné částky vymáhat. Určitě by bylo zajímavé také vědět, co by za celkovou dlužnou částku přes 95 milionů korun mohlo být a jaké investice by se mohly realizovat. „To si umím představit. Spousta opravených chodníků, revitalizovaná sídliště, spousta nové zeleně. Za takové peníze se toho dá udělat spousta,“ posteskl si první náměstek primátora statutárního města Prostějov.

  • Makový pohřební služba
  • 1

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Anketa - hlavní

Co vás v poslední době nejvíce potěšilo?

2017 vitejte na svete banner

Speciály Večerníku

2019 tv pohoda banner

 

Barometr

Vánoční strom bude.

Tohle nám nemůže vzít ani ten lotr koronavirus! Prostějovští radní oznámili, že konání vánočního jarmarku na náměstí T. G. Masaryka je sice v ohrožení, ale o tradiční a neodmyslitelnou součást rynku nepřijdeme. Vánoční strom je už vybrán a letos ho městu darovala rodina z Lipové.

 

Další chyba na Vápenici.
Špatně vypočítané kilometry na směrovníku u Národního domu nejsou jedinou „mýlkou“ na Vápenici v Prostějově. Jak Večerník upozornili čtenáři, při odbočení vlevo do centra v Prostějově je nakřivo namalován odbočující pruh. Podle zlých jazyků museli být lajnovači pod parou...

Nezapomněli na lidi.

Osobnost týdne

Ladislav ADAMÍK

Úctyhodného věku šestadevadesáti let se před týdnem dožil bývalý kvalitní prostějovský atlet. Osobní výročí blížící se magické stovce oslavil v pondělí 19. října.

11 stasova

THUAN DINH DUC

 

Číslo týdne

1 983

Podle posledního sčítání žije v Prostějově 1 983 cizinců. Nejvíce zde pobývá Slováků a Ukrajinců, silné zázemí zde mají Vietnamci.

33

Výrok týdne

„ZATÍM PO NICH NENÍ POJMENOVÁNO VŮBEC NIC!“

Lidé budou vybírat nový název parku v Okružní ulici podle jmen slavných rodáků. A jak zmínil primátor Jura, zatím po nich není pojmenováno vůbec nic...